Какие блюда готовят на Наурыз На КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ С ПЕРЕВОДОМ

  • В Наурыз готовят бауырса, наурызкоже, кумыз и бешпармак.

    Наурызда бауырса, наурызкоже, ымыз жне бесбарма дайындайды

  • Наурызда казак халгы наурыз коже жасайды. Ол жеты коспадан турады.
Внимание, только СЕГОДНЯ!